Folk medicine

As the animals in the wild heal themselves, so too human has ensured for themselves for centuries. Folk medicine, which means a number of remedies under and use that passed from generation to generation and applied. By the strong development of modern medicine is the folk medicine as good as extinct. In recent years there has been a great interest in the origins and experiences a renaissance folk medicine. That does not mean that one renounces modern medicine, but that the family can work it themselves.
Dr. Beauvillard, Geneesheer der Armen, SOURCE: Dr Beauvillard 1929

This homepage is meant to promote the naturopathy and to bring to your attention. Under naturopathy we mean a collection of treatments for self-healing, which is often mentioned as “alternative”. The word complementary or supplementary is a better description. An important starting point how we approach our clients in our mobile practice: Humans be seen in its entirety. You can call our working method holistic. The objective of the client determines the approach.

Search for synergy (collaboration)
Complementary therapies are treatments that can be deployed in addition to the regular medicine. The term alternative medicine is polarizing, since this term suggests, that the regular medicine shall be replaced by something else, by an alternative. The term medicine indicates that a patient is cured. This requires that evidence is produced, and as long as that evidence is not fully and unambiguously is present, it is better the neutral term treatments or complementary care to use.

You can contact us for the following treatments:
TuiNa massage Classical massage Footmassage (footreflex) TouchPro® Europe chair massage Dorn Breuss Method & Dorn Breuss massage Triggerpointmassage + self treatment .

Do you have any questions, please call us, or send an email with your questions and we will contact you as soon as possible. Dini & Rob Frieser

IBIZA-Wellness-Massages (mobile) TouchPro® Europe chair massage Mobiel: (+31) 628849077 Dini Mobiel: (+31) 636546792 Rob

 

 

 

 

 

 

 

 

Volksgeneeswijze
Zoals de dieren in de vrije natuur zichzelf genezen, zo ook heeft de mens eeuwenlang voor zichzelf gezorgd. Onder volksgeneeswijze verstaat men een aantal remedies en gebruiken die van generatie op generatie doorgegeven en toegepast worden. Door de sterke ontwikkeling van de moderne geneeskunde is de volksgeneeswijze zo goed als uitgestorven. De laatste jaren is er echter een grote belangstelling voor ontstaan en beleeft de volksgeneeswijze een ware renaissance. Dat betekent niet dat men de moderne geneeskunde afzweert, maar wel dat men binnen het gezin er zelf mee kan werken.
Dr. Beauvillard, Geneesheer der Armen, BRON: Dr Beauvillard 1929

Deze homepage is bedoeld om de natuurgeneeskunde te bevorderen en onder uw aandacht te brengen. Onder natuurgeneeskunde verstaan we een verzameling van behandelingen die het zelf genezend vermogen van de mens stimuleren en die wij vaak alternatief noemen. Het woord complementair of aanvullend is echter een betere benaming. Het gaat om geneeswijzen die soms als alternatief kunnen dienen, maar in ieder geval aanvullend hun bestaansrecht hebben. Een belangrijk uitgangspunt hoe wij onze cliënten benaderen in onze mobiele praktijk: de mens gezien in zijn totaliteit. Onze werkwijze is daarom holistisch te noemen. De doelstelling van de cliënt is bepalend voor de aanpak.

Zoeken naar synergie (samenwerking) Complementaire behandelwijzen zijn therapieën die aanvullend op de reguliere geneeskunde kunnen worden ingezet. De term alternatieve geneeskunde is polariserend, aangezien deze term suggereert, dat de reguliere geneeskunde wordt vervangen door iets anders, door een alternatief. De term geneeskunde geeft aan dat een patiënt genezen wordt. Hiervoor moet bewijs overlegd worden, en zolang dat bewijs niet volledig en ondubbelzinnig aanwezig is, is het beter de neutrale term behandelwijzen of complementaire zorg te gebruiken.

U kunt bij ons terecht voor de volgende behandelingen:
TuiNa massage
Klassieke massage Voetmassage (voetreflex) TouchPro® Europe stoelmassage Dorn Breuss Methode & Dorn Breuss massage Triggerpoint massage + zelfbehandeling.

Heeft u nog vragen, belt u ons gerust, of stuur een email met uw vragen en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op. Dini  & Rob Frieser

IBIZA-Wellness-Massages (mobiel) TouchPro® Europe  stoelmassage Mobile: (+31) 653965770 Dini Mobile: (+31) 628894077 Rob